Polish Xojo Users Meeting - Leszno, December 2022

No to następnym razem już wiadomo…
If Madrid= True Then
Spotkanie = True
Obiad = True
End if

:smile:

Tak jest, życie jest zbyt krótkie żeby nie poznawać nowych przyjaciół.

1 Like